Organisatie

Handbalvereniging Quintus werkt met 6 collega verenigingen samen in de OMNI vereniging Quintus. Deze beheert en exploiteert het sportcomplex waarop wij onze sport beoefenen.

De handbalvereniging Quintus functioneert als het centrale punt in de diverse activiteiten die er zijn. Zij behartigt de contacten naar de landelijke handbalbond (NHV), lokale overheden en collega verenigingen.

De activiteiten van de Topsport worden geëxploiteerd in een aparte Stichting Tophandbal Quintus. Deze werkwijze bevalt goed aangezien het tophandbal zo veel organisatorische facetten kent en er zodanige financiële belangen spelen dat het fijn is dat dit in een aparte organisatie plaats vindt en onder leiding van een eigen bestuur. Alle spelers en vrijwilligers in de topsport zijn lid van de handbalvereniging Quintus.

Binnen de handbalvereniging Quintus functioneert een jeugdcommissie die alle aangelegenheden betreffende de jeugd aanstuurt en organiseert. Aangezien 2/3 van alle leden jeugdleden zijn is dit een belangrijk onderdeel van de vereniging waar door de betreffende vrijwilligers erg veel tijd in gestoken wordt.

Alle spelende leden die niet tot de jeugd of de topsport behoren spelen hun wedstrijden onder de coördinatie van de breedtesport. Dit deel van de vereniging wordt gemakkelijk over het hoofd gezien omdat zij vooral “voor de lol” handballen. Veel van deze leden kom je wel op allerlei plaatsen in de vereniging als vrijwilliger tegen. Zij combineren hun hobby handbal met hun hobby als vrijwilliger om de sportbeoefening voor andere leden mogelijk te maken.

Buiten de spelende leden kennen we nog een groot aantal niet spelende vrijwilligers en zelfs een groep vrijwilligers die geen lid zijn maar het wel leuk vinden om vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. Zij maken het mogelijk om de sporters de prestaties te laten leveren die geleverd worden.

Van de vele commissie is de Functiegroep Scheidsrechters een belangrijke. Zij proberen om steeds weer opnieuw voldoende scheidsrechters op te leiden om te voldoen aan de leverplicht van het NHV. Dit is een belangrijke en vrij zware opgaaf. Zonder scheidsrechters geen wedstrijden, maar de groep leden die zich “uit zichzelf” hier voor aanmeldt is niet groot.

Met onze westlandse collega handbalverenigingen is een regelmatig en goed overleg. Hierbij worden gezamenlijke knelpunten besproken. De insteek is om zo goed mogelijk samen te werken bij de organisatie van onze sport. We zijn er wel van overtuigd dat we naast elkaar moeten blijven bestaan. We zijn immers ook gewaardeerde tegenstanders van elkaar. En zonder tegenstander is er geen wedstrijd te organsieren.

Er worden enkele taken als commissie vermeld die in werkelijkheid vaak door één persoon vervuld worden. Dit zijn vooral het ledensecretariaat, het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechtercoördinator. De mensen die deze taken vervullen zijn de onmisbare harde werkers achter de schermen. Zonder hun inspanningen is de sport op de manier waarop we die nu bedrijven niet mogelijk.

We zijn erg gelukkig met het grote aantal leden, en soms niet leden, die zich inzetten voor een grote variëteit aan vrijwilligerstaken. Helaas kost het nog wel eens moeite om alle leden zover te krijgen dat zij hun verplichtte vrijwilligerstaak vervullen. Een aantal leden denken dat zij bij Quintus handbal kunnen consumeren en realiseren zich niet hoeveel mensen er tijd in steken opdat zij hun sport kunnen beoefenen. Wij spelen topsport maar in Nederland is dat nog steeds amateursport met alle bijkomende verplichtingen.

Handbalvereniging Quintus is wat zij nu is door een behoorlijk grote kern van vrijwilligers die het leuk vinden om erbij te horen en daar wat voor willen doen. Als echte topsportvereniging zijn we steeds vol ambitie. Wanneer een doel bereikt is wordt er alweer nagedacht over een volgend doel. In de praktijk betekend dit dat onze mogelijkheden beperkt worden door de beschikbare inzet aan vrijwilligers. In de afgelopen 60 jaar zijn we er goed in geslaagd om binnen dit krachtenveld in de top van het Nederlandse handbal mee te doen en we zijn sterk gemotiveerd om dit de komende jaren voort te zetten. M.a.w. elke vrijwilliger die een leuke hobby zoekt binnen deze dynamische sportomgeving is van harte welkom bij ons.

 • Hokamo
 • Int. Transport J.P. Vis en Zn B.V.
 • Technische Unie
 • Wim de Voeght B.V.
 • Royal Brinkman
 • Van der Wel Tomaten
 • Vriendenloterij
 • Buis Lichtreclame
 • DULO Asbestverwijdering B.V.
 • Virto
 • Ard van Wingerden, Strelitziakwekerijen
 • Westflex
 • Van der Drift Hoveniers
 • Eekhout
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • Kwekerij Tass
 • Flynth
 • Wematrans
 • Autoservice Valstar
 • Gebr. Grootscholten
 • Sparreboom Techniek
 • Kwekerij Bonfut
 • Van Leeuwen Truckservice
 • Westland Plant
 • Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven B.V.
 • Anaco Greeve
 • Meegaa Substrates
 • Verkade Klimaat
 • Van Meteren Vervoer
 • De Dijk Sloop en Isolatie
 • Makro
 • Westland Adviesgroep
 • Aad Molenaar sloopwerken
 • JS Laadtechniek
 • ViFa Enclosures
 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • Aannemersbedrijf Condubouw
 • Beweegcoach Westland
 • Wematrans
 • Consensus
 • Vollebregt Optimal Cleaning
 • Brouwer-Bustin
 • Dutch ICT
 • Traico Training Advies Coaching