8-10-2017 Een Dag Van Klappers En Klappen; Competitiedag 3

Op de derde wedstrijddag van ons rolstoelhandbal was er hevige turbulentie in sporthal de Bloemen in Castricum. Een dag van weelderige aanvalsgolven die helaas veelal één kant uitgingen, waardoor er dit keer minder van spanning te voelen was dan in de voorgaande edities. Er werden vandaag in meerdere opzichten klappen uitgedeeld. In de eerste plaats in de wedstrijdverhoudingen, waarbij zowel de winnaars als de overwonnenen naar hartenlust relaxt konden spelen om dat de onderlinge verschillen vandaag groot waren. Een dag dus waarvan de Catalanen zouden zeggen: OntSpanje. Dit was onder meer te wijten aan het feit dat de meeste teams weer enige sleutelfiguren moesten ontberen. Vooral BFC was daar weer de dupe van. Maar zij lieten zich daardoor niet klein krijgen en betoonden zich groots door zich met slechts zes spelers toch in de Noord-Hollandse orkaan te begeven.
De openingswedstrijd tussen HCB en SEW was meteen al de eerste klapper voor SEW, dat weer een andere keeper in haar gelederen had en ook nu weer onder andere Robert miste. Echter ook bij HCB ontbraken de immer als een wervelwind rond razende Jarno en zijn maatje Martin. En daardoor beschikte hun team met Henri en de weer herstelde Carlo en hun zeven vrouwen toch over te weinig ballen om die effectief in te zetten. En hoewel de maar liefst zeven Brabantse vrouwen van HCB (ik weet nu eindelijk waar HCB voor staat: Handbal Club Borst vooruit) qua handbal echt wel hun mannetje staan, kwamen zij nu toch fysiek te kort om SEW angst in te boezemen. Terwijl bij ook al gemis aan Fabian en Koldobieke, Frank honingzoet deze wedstrijd floot, zagen wij John weer ouderwets op Schot en Martijn weer menige bruisende break bakken, waardoor het voor hen zelfs zonder Robert een appeltje-eitje overwinning van 18-4 werd. Hun eerste klap was derhalve meer dan een daalder waard.
Dan stond er een op papier echte klapper op het affiche. Gastheer CSV contra Quintus 2 die de eerste plaats in de competitie ex equo deelden na een eerder gelijkspel. Echter ook Quintus 2 miste in Roy een stormachtige steunpilaar. Bij ontstentenis van onder meer Leo en Rob van Quintus 1 was koningsschutter Roy tijdelijk aan dat team uitgeleend, waardoor hijzelf nu bij het tweede node gemist werd. Juist vandaag was bekend geworden dat naast al eerder Romé, Cor en Maurice nu ook nog Roy aan de voorselectie van het Nederlands team toegevoegd was. Dus u begrijpt dat het gemis van Roy voor Q2 een zware aderlating was. Bovendien misten zij ook nog steeds Kelly die nog bij het NK tot talent van het jaar verkozen was. Er is niet veel fantasie voor nodig om je voor te stellen dat zelfs Arie deze wedstrijd met lood in zijn protheses aanving. En zo geschiedde.
Na slechts luttele minuten spelen in hun thuishaven sporthal De Bloemen kon CSV ( wat naar ik mij heb laten vertellen staat voor: Crimineel Scorende Virtuozen) de bloemetjes al buiten gaan zetten. Het stond al 3-0 toen Ton Bart aan zag komen stuiven en aan diens trillende neusvleugels zag dat die snode plannen had. ‘Hij gooit,` waarschuwde Ton, maar eer zijn stem verstorven was zag hij Arie al weer vissen. 4-0 en ook deze match leek een hopeloos eenrichtingsverkeer te gaan worden. Echter zo niet dacht onze Wheeliam er over. Stoïcijns lachend keek hij keepster Joyce in de ogen. En Joyce wist wat dat betekende. Zij staat als geen ander haar mannetje in het doel maar als William aan haar deur klopt is zij machteloos. Zij was vastbesloten vandaag geen foutje te maken en dat deed zij ook niet. Maar die wilde Wil penetreerde haar domein zoals niet eerder een ander dat gedaan had en plots was het 4-2. Zou dit toch wat spanning terug brengen in deze op voorhand zo bloemrijke wedstrijd? Het werd 5-2 en weer wist Wil Joyce te pakken. 5-3. Echter Wil kan veel, maar hij kan niet alles en aangezien zijn teamgenoten zo impotent waren als een eunuch in de harem van HCB, was het toch in ene 9-3 door die duivelse Martijn, die bruisende Bart en een fraaie cirkelgoal van Nessa. Arie probeerde tactisch nog wel wat tijd te winnen door een bal achter het gordijn naast zijn doel te verstoppen, maar wij begrepen allemaal wel dat dit slechts uitstel van executie was. Dit kolkende CSV was in de eigen catacomben van hun kasteel niet te kloppen. Het was aan de ene kant die Crimineel Scorende Virtuozen contra Arie en aan de andere zijde onze wilde Wheeliam versus Joyce. Joyce werd gek van de niet aflatende Wil die bij 14-9 alle Quintusgoals op zijn naam had staan. Echter even zo goed ging zij weer traditioneel als vliegende keep mee in de aanval omdat ook zij één van die crimineel scorende virtuozen wilde zijn en zij wel aan haar water voelde dat dat ons nu tot de lippen stond. Dit dorst zij vooral omdat zij wist dat collega Arie buiten zijn beendicap ook nog een echte handicap heeft, waardoor hij moeilijk een bal kan vangen om die weer snel in het spel te brengen om die derhalve in haar eigen doel te lanceren. Op zeker moment kreeg William toch de bal in handen terwijl zij nog naast hem in de aanval was. Echter tot tweemaal toe miste hij van grote afstand haar lege doel op een haar na, wat natuurlijk één van de nadelen is wanneer je kaal bent. Dan valt het niet mee om haarzuiver te gooien. En toen eindelijk, na William’s fantastische negenoog die de gefrustreerde Joyce zich als een onwelkome steenpuist had moeten laten welgevallen, kwam onze tomeloos hard werkende Bjorn vrij voor haar doel. Zonder zich te bedenken bedacht Bjorn zich en lepelde de bal naar Wilma die Joyce met zo een leep balletje van vrouw tot vrouw verschalkte, dat Joyce even spontaan heimwee naar haar mooie Westlandia-tijd kreeg. Echter zo kort voor tijd vermocht ook deze weelderige Wilma worp geen spanning meer in deze vermetele match om de eerste plek te brengen. Want naast Bart en Frank was ook Martijn weer doldriest op dreef. Met nog een tweetal breaks spurtte hij als een op tilt geslagen grasmaaier door de Bloemen om persoonlijk de 15 en de 16 aan te laten tekenen. Met 16-10 werd Quintus 2 van de gedeelde eerste plaats gestoten. Niet echt spannend maar wel weer een heerlijk aantrekkelijke wedstrijd, ook al koop je daar als verliezer geen klap voor. Echter er waren die dag nog vier wedstrijden te gaan en hoe die verliepen dat verklappen wij nog niet. Want al dan niet spannend, wij klappen niet uit de school. Alleen dat, een storm in een glas water of niet, de resterende wedstrijden nog veel stof op zouden doen waaien.

Ook de derde match werd weer een stormachtig treffen. Met als klap op de vuurpijl dat deze zowel een derby tussen onze zuiderburen was, als de strijd om van de rode lantaarn verlost te worden. Het Limburgse BFC tegen het Brabantse HCB. Beide ploegen stonden nog op nul punten, waardoor in ieder geval dit eerste competitietreffen tussen beide teams al voor spanning garant zou staan. Het sextet van BFC werd aangevuld met twee dames van CSV en de wedstrijd werd gefloten door Joyce, zodat het damesgehalte in deze pot hoog was. Het was dan ook volgens de kijkcijfers de best door mannen bekeken wedstrijd. Maar dat was natuurlijk vooral door het te verwachten spektakelstuk. En het werd inderdaad een van de leukste wedstrijden van de dag. Vanwege het feit dat het de week van de scheidsrechters was, had BFC een leuke kaart en een verrukkelijke doos Merci voor de scheids meegenomen, wat het Koldobieke en Fabian extra deed spijten dat zij er vandaag niet bij waren. Echter gezien de verschillen van lichaamsomvang tussen Joyce en dat Bourgondische duo kunnen die laatsten best wel een chocolaatje overslaan.
In een aanvankelijk gelijk opgaande match kwam halverwege toch wel naar voren dat BFC beslist niet van plan was hun verre terugreis met een lege tas aan te vangen. Daar moesten en zouden in plaats van die chocolade minimaal twee punten in komen. En hoe verbeten HCB dat ook trachtte te verhinderen, zij zagen dat gele gevaar van die Limburgers toch langzaam maar zeker de grootste punt van de vlaai naar zich toe trekken. Weliswaar produceerde Carlo een stralende stuiter die er bij de uit bronsgroen eikenhout gesneden BFC-keepster onbereikbaar binnenkant paal inging. En schoot één van de dames van HCB vanaf de cirkel zo een strakke streep boven haar kruin dat zij blij was dat zij niet langer was, maar voor de rest was zij bijna onpasseerbaar. Ook de vaste keepster van HCB verdedigde weer haar doel als een maagd haar eer op een piratenschip, maar de lepe Limburgse lepelballen waren haar toch te machtig. Vooral die van hun notoire lobjesman die flegmatiek vanuit zijn luie leunrolstoel zulke ludieke lobjes lanceert dat hij daarmee menige keeper al een hernia bezorgd heeft. Ook nu weer vielen zijn briljante boogballen achter de keepster als dooie mussen van het dak bij een hittegolf. Bij een 10-7 stand voor BFC ( Briljant Frivole Curves ) was er nog een zeer verrassende Brabantse bolus van Henri, maar die had de pech dat die via binnenkant paal weer het veld in caramboluste. Via een snelle tegenstoot kwam BFC nog eenmaal wervelend uit de startblokken waarna Marjon eenieder, maar vooral zichzelf verbaasde door breeduit lachend de eindstand op 11-7 te stellen. Die chocolaatjes voor de scheidsrechtster waren toch niet voor niets geweest. Merci, zeiden de Limburgers en hun eerste punten werden zorgvuldig opgeborgen.
Ook de daarop volgende wedstrijd tussen SEW en Quintus 1 was niet om de kat zijn viool. SEW, dat vandaag als motto “Scoren En Wegwezen” had was de dag begonnen met de tot nu toe grootste zege in onze korte rolstoelhandbalhistorie en had nu vier punten. Quintus 1 had er al zes, maar SEW had bloed geroken en was ook deze wedstrijd vast van plan hun motto eer aan te doen. Evenals SEW heeft Quintus 1, met Yves, Roy en Vera, een hoog scorend vermogen en ook de Westlanders hadden vandaag weer een nieuwe invalgoalie. Nadat eerder de oudste dochter van William en ook zijn broer het doel van Quintus 1 verdedigd had, was het nu de beurt aan zijn jongste dochter Danique. Een frêle meisje met een bedrieglijk onschuldige, lieve lach. Echter laat u zich daardoor niet foppen. Achter die, hoewel zeker oprechte, lach gaat een ware tijgerin schuil. Zo gauw Danique zich onder de lat bevindt, staand dan wel zittend, dan krijgt zij iets dermate katachtigs over zich dat zij zich slechts door de crème de la crème onder de schutters laat verschalken. En ja, laat zij nu net de pech hebben dat SEW er daarvan diverse heeft. Zo als daar is de al eveneens met een aimabele lach bedeelde Martijn, die met een smile van oor tot oor op het doel af rijdt, om je dan meedogenloos in de vorm van een ongemeen gemeen bekeken bal een mes in de rug te steken.
Echter hoewel hij dat in het begin meteen al enige keren deed, stond het na 11 minuten toch pas, dankzij het lenige keepwerk van Danique, slechts 3-2 voor SEW. Dit mede door doelpunten van Yves en Roy maar ook door het fanatieke in de wielen rijden van Robin bij Martijn, zodat die moeite had om vrij voor Danique te komen. Echter Martijn is twee keer zo lang als Robin en heeft als plattelander heel wat meer longinhoud dan de urbane longetjes van Robin, zodat Martijn nog altijd joviaal lachend toch vijfmaal gescoord had voordat Yves via een break weer terug sloeg. Deze break was tegen het zere been van John die zoals eerder vermeld ook weer goed op schot was. Om nog wat meer schot in de zaak te brengen schoot hij schots en scheef als een octopus op een handbike in een briesende break over het veld, om dan Danique ondanks haar luipaardachtige reactie het bos in te sturen.
Als een duvel uit een doosje was daar ineens Bas die vanaf de cirkel de 6-4 scoorde, waarna toch weer Martijn als laatste lachte door de ruststand op 7-4 te brengen. Nog steeds was er, toch weer, van enige spanning sprake. Maar weer was het die koekenbakker van een Martijn die de 8-4 maakte. Ondanks dat Danique tijdens haar fantastische optreden almaar bleef groeien, bleek zij toch vaak net iets te klein voor de gerichte prikballen van Martijn. Roy knalde er eentje in van grote afstand, Bas scoorde met afstand de meest bizarre stuiterbal, maar de afstand die SEW creëerde bleek voor Q1 onoverbruggelijk. Nog even kwamen zij na 12-6 terug tot 12-8 via weer Yves en Roy en leek Martijn zich even koest te houden. Maar juist toen kwam die kleine plaaggeest die het Arie van Quintus 2 de vorige keer zo lastig maakte. Dat kleine blonde paardenstaartje Loes. En Loes is zeker niet voor de poes. Hoe katachtig Danique ook dook; Loesje gooide er doodleuk gewoon even drie in. De hele wedstrijd had zij de kat uit de boom gekeken, om nu genadeloos haar klauwen uit te slaan. Derhalve was het voor SEW toch met 16-9 weer Scoren En Wegwezen. Zij stonden nu samen met Quintus 1 op de derde plek en dat was toch wel een klap voor Q1. En zij moesten vandaag ook nog tegen CSV. Want dat had CSV natuurlijk wel slim bekeken om de twee grootste concurrenten in hun thuiswedstrijden te ontvangen. Maar eerst was daar nog de wedstrijd van Quintus 2 tegen BFC, dat nu twee andere spelers van CSV in haar gelederen had. Quintus 2 had wat goed te maken na hun nederlaag tegen CSV en dat waren zij dan ook zeker van plan. Er diende weer een klapper gemaakt te worden. Maar oh, wat kregen ook zij meteen in het begin al een klap om de oren. Boem, zei invaller Jarin en ongelovig zag Arie zich 1-0 achter staan. Boem, zei William, 1-1. Boem zei Ivo van Boem FC. Boem, Boem. De klappen gingen over en weer en na een machtige megagoal van Maurice was het 3-3. Dit ging niet zo eenvoudig als Quintus 2 gedacht had. Ook dit keer gooide BFC alles wat zij hadden in de strijd. En dat bleek ondanks hun shirtkleur geen kattenpis te zijn. Even keken de spelers van Quintus 2 verdwaasd om zich heen, alsof zij een klap van de molen gekregen hadden. Het zou toch niet waar zijn? Zij zouden toch ook niet hun tweede plek kwijt raken, met SEW hijgend in hun nek?

3-3 stand dus tegen BFC en Quintus 2 voelde de hete adem van SEW in haar nek. Het liep Arie dun door de broekspijpen. Hij voelde zich alsof hij in een vlaai had getrapt. ‘Kom op jongens, doe er eens een tandje bij,` riep hij, tandenknarsend met zijn kunstgebit. ‘Ja, jij hebt makkelijk praten in je luie stoel,` kreeg hij als antwoord; ‘Maar zelf steek je geen poot uit.`
Echter hij had blijkbaar toch een gevoelige snaar geraakt en vooral Wilma nam zijn raad ernstig ter harte. Als een Jeanne D’Arc toog zij fier ten strijde en gaf met een bijna onvrouwelijke pegel het goede voorbeeld, welk meteen door neef Maurice op de cirkel overgenomen werd. 5-3. En toen werd ook Cor wakker. Driftig begon ook hij op de cirkel op zijn poot te spelen en dat wierp zijn vruchten af. Hij haalde vervaarlijk uit en zag de Limburgse defensie verschrikt wankelen. 6-3. Meteen daarop zette ook William de verdediging op het verkeerde wiel met een machtige schijnbeweging. Echter dat woord zegt het al en Will gooide jammerlijk naast. En ook hij had dat schijnbaar even nodig want nauwelijks had hij weer de bal in handen of het was 7-3. De beer was los. We waren weer Vet Heuls bezig en het publiek van West-Friesland maakte kennis met de furie van het Westland. En die was nu niet meer te stoppen. Scheidsrechter Bart had de ene goal nog niet genoteerd of hij kon alweer zijn potlood trekken. BFC trilde op zijn grondvesten. Zij hadden dapper stand gehouden, maar als die Westlanders eenmaal uit de kas komen is het kwaad kersen met ze eten. Nog even was er voor hen een lichtpuntje toen Arie gemeen verleid werd doordat de snode Nessa hem naast zijn doel met haar blote tattoo’s af probeerde te leiden. Maar ook onze Arie Bombarie liet zich niet meer gek maken. In ieder geval niet gekker dan hij al was. Met die eerste drie verrassingsgoals was hij danig in zijn kruis getast, maar hij gordde zijn toque wat vaster en daarna was zijn doel nog moeilijker te enteren dan een verroeste kuisheidsgordel.
Hierdoor extra gestimuleerd raasde Wilma over het veld als de vrouwelijke tegenpool van die andere Will en liet even zien dat nu haar wil wet was. 8-3, 9-3, 10-3. Alle drie op rij van Wilma die in haar rolstoel als een bevlogen Bokkenrijder de Limburgers grote vrees aan joeg, waardoor het verzet van het koene BFC nu definitief gebroken was. Wat er daarna precies allemaal gebeurde heb ik even niet kunnen noteren, omdat ik zelf een paar keer op de paal en naast gooide en van de weeromstuit mijn potlood niet meer kon vinden. Maar in ene stond het 15-4. Onder andere door enige kriskras combinaties tussen CorenTon en uit deze CorenTon excursies wist Cor enige malen achtereen zo doeltreffend te scoren dat de keepster wanhopig uitriep: ‘Dit is mijnramp.` Echter zij hoeft het zich niet persoonlijk aan te trekken, want Quintus 2 had er in opdracht van hun teampsychiater al hun frustraties uit gegooid en als dat team loos gaat onder leiding van William, die de eindstand op 16-4 bepaalde, heb je echt geen poot meer om op te staan. Voorlopig had Q2 haar tweede plek veilig gesteld en zij konden achterover leunend toekijken bij de laatste match tussen CSV en Quintus 1. Het klapstuk voor die dag.
De score werd geopend door Frank met zo’n ziedend schot dat Danique door de zuigkracht haar doel in geblazen werd en daar in het net verstrikt raakte. Zij herstelde zich echter prima en keerde een al weer net zo’n keiharde bal van Bart dat we haar polsen hoorden kreunen. Kort daarop stuntte zij weer door twee keer achtereen een kanonskogel van Frank te stoppen, maar dat leverde haar toch wel de nodige haarscheuren in haar nog broze botten op. Ondanks dat stond het toch 4-0 voordat Yves ook Joyce het nakijken kon geven. Echter daarna ging het heel hard. En niet de goede kant op. Martijn in vliegende vaart, een linke linkse bal van Bram een loeier van Frank, een prachtige achterwaartse assist van Bart op Martijn. Het trio FraBaMa was weer in volle glorie en er hevig op gebrand hun thuispubliek waar voor hun geld te geven en de eventuele aspiraties van Danique om een tweede Ada Stam te worden voorgoed de grond in te boren. En dat lukte hen aardig. Mede door de weer niet alleen foutloze maar vooral giga groots keepende Joyce, die blijkbaar wel de stamcellen van Ada heeft, was het al 12-1 voordat een bal van Leni eenieder de adem in deed houden. Arglistig vanachter haar fonkelende brillenglazen glurend haalde Leni uit en voor het eerst leek Joyce machteloos. Ver buiten haar bereik buitelde Leni’s onnavolgbare projectiel binnenkant paal, waar hij even twijfelde en toen toch de verkeerde keuze maakte door niet over de doellijn te rollen. Dit fokte Roy zo op dat hij zo’n komeet op Joyce afvuurde dat zij voorgoed een gat in haar hand zou hebben als zij geprobeerd had om die te stoppen. Even later herhaalde Roy zijn doeltreffende eruptie en ook Yves droeg enige steentjes bij door onder andere het door Joyce weer verlaten doel met de bal wat op te pimpen, maar het was vechten tegen de bierkaai. Ondanks dat Danique weer tot tweemaal toe Frank een spaak tussen zijn wielen stak door het laatste restje wat er nog van haar beenderstelsel over was in de waagschaal te stellen en zij het fantastisch gedaan had, maakte CSV weer een enorme klapper door Quintus 1 met 18-6 af te drogen. Wat ons allen nog restte was het klappen van het publiek dat met hun applaus liet blijken dat ook zij weer ontzettend van deze gave wedstrijddag genoten hadden en het likken van de wonden voor hen die die dag letterlijk dan wel figuurlijk klappen gekregen hadden. Want er waren wel degelijk ook lichamelijke klappen gevallen.
Aangezien, ondanks de week van de scheidsrechters, arbiters Fabian en Koldobieke die dag andere arbeid hadden en zij met hun weledelgestrenge optreden niet voor al dan niet rijdende rechter konden spelen, werd daar door menigeen weer een kolderieke botsautotent van gemaakt. De joyrijders konden zich weer naar hartenlust uitleven en de Ben Hur toestanden en Max Verstappen crashes waren dan ook niet van de lucht. Zij zorgden voor heel wat frontale klappen. Zelfs de normaliter zo rustige Leni ging als een Benidorn bastard onderuit op haar rug en maakte het later zo mogelijk nog bonter. Dat was toen Matthijs zo tegen haar aan knalde, dat de kussens en de gordels door de lucht vlogen en Matthijs geknield voor haar lag. En zoals Leni later met blosjes op haar wangen bekende: Het was lang geleden dat er een man voor haar op de knieën gegaan was. Ook Frank kwam er niet zonder kleerscheuren af. Hij werd weliswaar niet in de frank gereden, maar zag zich wel door een overfanatieke Maurice met volle vinger een oog uitgestoken. Furieus keek Frank met één oog naar scheidsrechter Jerry, maar die deed een oogje toe, waardoor ook Maurice goed wegkwam. Maar Frank beet hem wel toe: ‘Als je dat nog een keer doet, kijk ik je nooit mee aan.` Ook Jarin maakte zo’n laag bij de grondse klapper dat zijn stoel bijna uit elkaar klapte en hij even een pitstop moest maken waar hem geen pitspoes wachtte, maar wel de kater van niet meer met zijn rolstoel te kunnen rijden. Ook Cor klapte, na een juweel van een aanrijding, met zijn lange lijf voluit achterover, waarbij zijn stomp schuin omhoog wees als een mini toren van Pisa. Nessa deed het juist weer andersom. Zij maakte zo’n snoekduik voorover dat zij hard op haar arm klapte, die nu zo blauw is dat er niets meer van haar tatoeages te zien is. Kortom het was weer heerlijk ouderwets hotsen en botsen en bij een volgende keer zullen Fabian en Koldobieke ons weer helemaal opnieuw op moeten voeden. Ik kijk er nu al naar uit. Al gaat dit nog wel even duren, want na een hectische periode van spelen voeren wij nu voorlopig de eerste drie maanden geen klap meer uit.
Ton

 • Wematrans
 • Buis Lichtreclame
 • Hokamo
 • Van der Wel Tomaten
 • Royal Brinkman
 • Wematrans
 • Ard van Wingerden, Strelitziakwekerijen
 • Westflex
 • ViFa Enclosures
 • Technische Unie
 • Westland Plant
 • Autoservice Valstar
 • Traico Training Advies Coaching
 • Vriendenloterij
 • Van Meteren Vervoer
 • De Dijk Sloop en Isolatie
 • Brouwer-Bustin
 • Meegaa Substrates
 • Virto
 • Sparreboom Techniek
 • Eekhout
 • Beweegcoach Westland
 • JS Laadtechniek
 • Makro
 • Van der Drift Hoveniers
 • Vollebregt Optimal Cleaning
 • Kwekerij Bonfut
 • Verkade Klimaat
 • Dutch ICT
 • Aannemersbedrijf Condubouw
 • Int. Transport J.P. Vis en Zn B.V.
 • Anaco Greeve
 • Kwekerij Tass
 • Westland Adviesgroep
 • Van Leeuwen Truckservice
 • DULO Asbestverwijdering B.V.
 • Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven B.V.
 • Wim de Voeght B.V.
 • Aad Molenaar sloopwerken
 • Gebr. Grootscholten
 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • Flynth
 • Consensus