U bent uitgenodigd! ALV - 15 juli 2019

Op 15 juli aanstaande is de algemene ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur in de Van der Knaap Corner op de 1e verdieping. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Agenda Algemene Leden Vergadering

1. Opening door de voorzitter, Eric van Steekelenburg
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 9 juli 2018
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslagen besturen/commissies en jaarrekening
• Bespreking jaarverslag bestuur
• Presentatie financieel verslag 2018-2019
• Verslag Kascommissie
• Voorstel tot goedkeuring jaarverslag bestuur
• Voorstel tot goedkeuring van het financieel verslag 2018-2019
• Voorstel tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar
5. Bedanken Kascommissie
6. Presentatie begroting 2019-2020
7. Presentatie contributievoorstellen
8. Voorstel tot goedkeuring begroting 2019-2020 (inclusief contributievoorstellen);
9. Bestuursverkiezing
• Eric van Steekelenburg – voorzitter –herkiesbaar
• Voordracht door leden van Quintus Handbal. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden bij annette.lie@quintushandbal.nl, uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de ALV
10. Rondvraag
11. Sluiting
De stukken zijn in het weekend van 13/14 juli digitaal op te vragen via annette.lie@quintushandbal.nl. Inzage in de papieren versie op afspraak met de voorzitter, Eric van Steekelenburg, eric.van.steekelenburg@quintushandbal.nl. Note: In het kader van duurzaamheid zullen de stukken niet meer ter plekke fysiek beschikbaar zijn, dus alleen digitaal op te vragen.

Bijlage bij agenda Algemene ledenvergadering 15 juli 2019
Samenstelling bestuur seizoen 2018-2019
Voorzitter Eric van Steekelenburg Termijn loopt af juni 2019/Herkiesbaar
Penningmeester Ricardo de Lijster Termijn loopt af juni 2020
Secretaris Annette Lie Termijn loopt af juni 2020
Lid Ard Bruggelig Termijn loopt af juni 2021
Lid Dennis Grift Termijn loopt af juni 2021
Lid Maurice van Lis Termijn loopt af juni 2020


Topsport

Breedtesport

Rolstoelhandbal

Jeugd

 • Dutch ICT
 • Wematrans
 • Sparreboom Techniek
 • Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven B.V.
 • Hokamo
 • Autoservice Valstar
 • Consensus
 • Meegaa Substrates
 • Van der Drift Hoveniers
 • Westflex
 • Beweegcoach Westland
 • Westland Adviesgroep
 • Wim de Voeght B.V.
 • Gebr. Grootscholten
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • JS Laadtechniek
 • Kwekerij Bonfut
 • Traico Training Advies Coaching
 • Wematrans
 • Van Leeuwen Truckservice
 • Verkade Klimaat
 • ViFa Enclosures
 • Brouwer-Bustin
 • Westland Plant
 • Makro
 • Kwekerij Tass
 • DULO Asbestverwijdering B.V.
 • Ard van Wingerden, Strelitziakwekerijen
 • Int. Transport J.P. Vis en Zn B.V.
 • Van Meteren Vervoer
 • Buis Lichtreclame
 • Eekhout
 • Technische Unie
 • Anaco Greeve
 • Virto
 • Aannemersbedrijf Condubouw
 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • De Dijk Sloop en Isolatie
 • Vriendenloterij
 • Vollebregt Optimal Cleaning
 • Aad Molenaar sloopwerken
 • Royal Brinkman
 • Van der Wel Tomaten
 • Flynth