Agenda Algemene Leden Vergadering Quintushandbal 9 juli 2018

Algemene Leden Vergadering Quintushandbal
9 juli 2018
Aaanvang 20.00 uur, Van der Knaap Corner – 1e verdieping Quintuscomplex
Corner open vanaf 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter, Eric van Steekelenburg
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 26 juni 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag en jaarrekening
• Bespreking jaarverslag bestuur
• Presentatie financieel verslag 2017-2018
• Verslag Kascommissie
• Voorstel tot goedkeuring jaarverslag bestuur
• Voorstel tot goedkeuring van het financieel verslag 2017-2018
• Voorstel tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar
5. Bedanken Kascommissie
6. Presentatie begroting 2018-2019
7. Presentatie contributievoorstellen
8. Voorstel tot goedkeuring begroting 2018-2019 (inclusief contributievoorstellen);
9. Bestuursverkiezing
• Etienne de Maat – bestuurslid/niet herkiesbaar
• Ton Vollebregt – bestuurslid/niet herkiesbaar
• Dennis Grift – bestuurslid/voordracht
• Art Bruggeling – bestuurslid/voordracht
• Voordracht door leden van Quintus Handbal. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden bij Annette Lie, graag 5 dagen voor aanvang van de ALV
10. Rondvraag en sluiting

De stukken zijn in het weekend van 7 en 8 juli digitaal op te vragen via Annette Lie.
Inzage in de papieren versie op afspraak met de voorzitter, Eric van Steekelenburg. In het kader van duurzaamheid zullen de stukken niet meer ter plekke fysiek beschikbaar zijn, dus alleen digitaal op te vragen.


Topsport

Breedtesport

Rolstoelhandbal

Jeugd

 • Technische Unie
 • Traico Training Advies Coaching
 • Wim de Voeght B.V.
 • Makro
 • DULO Asbestverwijdering B.V.
 • Vollebregt Optimal Cleaning
 • Dutch ICT
 • Van Leeuwen Truckservice
 • Flynth
 • Brouwer-Bustin
 • Aad Molenaar sloopwerken
 • Virto
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • ViFa Enclosures
 • Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven B.V.
 • Aannemersbedrijf Condubouw
 • Int. Transport J.P. Vis en Zn B.V.
 • Beweegcoach Westland
 • Hokamo
 • Kwekerij Tass
 • Autoservice Valstar
 • Van Meteren Vervoer
 • JS Laadtechniek
 • Meegaa Substrates
 • Vriendenloterij
 • Verkade Klimaat
 • Van der Drift Hoveniers
 • Westland Plant
 • Gebr. Grootscholten
 • Consensus
 • Ard van Wingerden, Strelitziakwekerijen
 • Van der Wel Tomaten
 • Westflex
 • Wematrans
 • Royal Brinkman
 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • Westland Adviesgroep
 • Eekhout
 • Wematrans