Agenda Algemene Leden Vergadering Quintushandbal 9 juli 2018

Algemene Leden Vergadering Quintushandbal
9 juli 2018
Aaanvang 20.00 uur, Van der Knaap Corner – 1e verdieping Quintuscomplex
Corner open vanaf 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter, Eric van Steekelenburg
2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 26 juni 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag en jaarrekening
• Bespreking jaarverslag bestuur
• Presentatie financieel verslag 2017-2018
• Verslag Kascommissie
• Voorstel tot goedkeuring jaarverslag bestuur
• Voorstel tot goedkeuring van het financieel verslag 2017-2018
• Voorstel tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar
5. Bedanken Kascommissie
6. Presentatie begroting 2018-2019
7. Presentatie contributievoorstellen
8. Voorstel tot goedkeuring begroting 2018-2019 (inclusief contributievoorstellen);
9. Bestuursverkiezing
• Etienne de Maat – bestuurslid/niet herkiesbaar
• Ton Vollebregt – bestuurslid/niet herkiesbaar
• Dennis Grift – bestuurslid/voordracht
• Art Bruggeling – bestuurslid/voordracht
• Voordracht door leden van Quintus Handbal. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden bij Annette Lie, graag 5 dagen voor aanvang van de ALV
10. Rondvraag en sluiting

De stukken zijn in het weekend van 7 en 8 juli digitaal op te vragen via Annette Lie.
Inzage in de papieren versie op afspraak met de voorzitter, Eric van Steekelenburg. In het kader van duurzaamheid zullen de stukken niet meer ter plekke fysiek beschikbaar zijn, dus alleen digitaal op te vragen.


Topsport

Breedtesport

Rolstoelhandbal

Jeugd

 • Brouwer-Bustin
 • Virto
 • Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven B.V.
 • Aad Molenaar sloopwerken
 • Consensus
 • JS Laadtechniek
 • Meegaa Substrates
 • Wematrans
 • DULO Asbestverwijdering B.V.
 • Van Leeuwen Truckservice
 • Traico Training Advies Coaching
 • Int. Transport J.P. Vis en Zn B.V.
 • Royal Brinkman
 • Wematrans
 • Westland Adviesgroep
 • Vriendenloterij
 • Van der Wel Tomaten
 • Dutch ICT
 • Van der Drift Hoveniers
 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • Vollebregt Optimal Cleaning
 • Technische Unie
 • Eekhout
 • Verkade Klimaat
 • Westflex
 • Flynth
 • Kwekerij Tass
 • Hokamo
 • Aannemersbedrijf Condubouw
 • Van Meteren Vervoer
 • Autoservice Valstar
 • Wim de Voeght B.V.
 • Beweegcoach Westland
 • Gebr. Grootscholten
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • Ard van Wingerden, Strelitziakwekerijen
 • Westland Plant
 • ViFa Enclosures
 • Makro