Nieuwjaarstoespraak 2018

Nieuwjaarstoespraak 7 januari 2018
Allereerst hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Quintus. Eerst blik ik kort terug op een 2017. Waarna ik graag met U vooruitblik naar 2018.
In mijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak maak ik U er vaak op attent dat wij als vereniging enorm trots mogen zijn op onze prestaties. Ook dit jaar kan ik U niet onthouden van weer zo n trots moment. Zoals u weet worden jaarlijks de sportprijzen voor beste Westlandse sporters verdeeld. De WOS besteed hier veel aandacht aan. Ook dit jaar weer. Alhoewel U het nog niet vernomen heeft via de WOS kan ik u mededelen dat zowel onze c jeugd als ook ons rolstoelteam genomineerd zijn. Onze vereniging is volgens mij het vaakst met een team of persoon genomineerd. Deze nominaties doen recht aan de aan de enorme inspanning die al onze vrijwilligers ook weer in 2017 gedaan hebben. Top! Daarnaast zijn wij enorm trots dat Wematrans zich als hoofdsponsor aan de herenselektie verbonden heeft. Wij zijn hier erg blij mee. Hierbij is veel dank verschuldigd aan onze sponsorcommissie. Bedankt. De presentatiedag is het afgelopen jaar in een andere vorm neergezet. Dit was een groot succes. Voor 2018 staat dit dan ook weer in de planning.

Vooruitblik 2018
Op selectieniveaus zien we vooral in de jeugd dat we een grote aantrekkingskracht vanuit de regio hebben. Dat is ook logisch want wij zijn namelijk een vereniging waar naast de breedtesport, topsport een prominente plaats heeft. Daarbij hebben wij gelukkig een goed kader. Bij ons weten zowel de trainers, leiders en spelers wat de vereisten zijn om op topniveau te presteren. Even voor de mensen die de jeugd niet zo goed volgen: Dit jaar is er voor het eerst een landelijke divisie voor de A-Jeugd. De winnaar van deze competitie is landskampioen. De vraag aan U is dan ook: Wie staat er bovenaan? Jawel Quintus A1. Daarnaast staat ook de dames A 2 in de topcompetitie bovenaan en hebben we zelfs een A3 team die het ook goed doen. Ook B1 en C1 staan bovenaan in de landelijk competities. De instroom neemt, door de enorme inspanning van onze JC, weer toe. We hebben zelfs weer een F5. Jongenshandbal is moeilijker maar er wordt hard aan gewerkt om dit te verbeteren.
Bij de senioren ligt het anders. Heren 2 en 3 doen het goed. De heren 1 in de Beneliga is moeilijk. We stellen ons de vraag hoe nu verder. De dames selectieteams doen het uitstekend. Waar dat toe gaat leiden weten we nog niet maar vooralsnog liggen vele teams op koers voor de prijzen. Ik nodig iedereen uit om een keer te komen kijken. Het is toch uniek hoe onze teams presteren.
Dan nog even een leuk weetje: Weet U dat onze dames 1 dit jaar al 50 jaar onafgebroken dames eredivisie handbal spelen. Dit maakt onze vereniging toch bijzonder!
Gelukkig hebben we ook heel veel sporters die, niet in selectievorm, elke week lekker hun wedstrijd spelen. Wij als vereniging vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen van onze faciliteiten gebruik kunnen maken.
Vorig jaar meldde ik U dat we er organisatorisch goed voor stonden. Dat is nog steeds zo maar er zijn een aantal zaken die onze voortgang en ontwikkeling vertragen:
Bestuur: Op bestuurlijk niveau voor zowel de STQ, HV Quintus, JC en breedtesport hebben wij meer bestuursleden nodig die een aantal taken oppakken. De huidige bezetting is momenteel te dun om onze plannen door te kunnen zetten.
Scheidsrechters: Dit jaar heeft het NHV een boetebeleid geïntroduceerd. Wij zijn verplicht scheidsrechters te leveren voor een aantal wedstrijden buiten Quintus. Wij kunnen voor een aantal wedstrijden niet aan deze verplichting voldoen. Hierdoor hebben wij dit jaar al meer dan € 1.500 aan boetes ontvangen. Als bestuur weten wij momenteel niet hoe we dit op kunnen lossen. HELP ONS!! Dit punt staat los van het feit dat Kees Jansen enorm veel goed werk verricht voor de scheidsrechters die bij Quintus fluiten en opleiding voor de toekomst.

Orde en Netheid
Onze accommodatie is met een 2de hal uitgebreid. Ik wil iedereen verzoeken zich aan de huisregels te houden en geen eten en drinken mee te nemen in de hal en deze ook schoon en opgeruimd achter te laten. Spreek ook anderen erop aan. Laten we zuinig zijn op onze accommodatie.

Cultuur
Ik krijg energie van mensen die positief constructief kritisch zijn. Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Zulke mensen doen de vereniging groeien. Ik krijg geen energie van mensen die geen verantwoordelijkheid nemen, negatief zijn, wel een grote mond hebben en zelf niets doen. Helaas lijkt het in deze maatschappij dat de laatste groep mensen een steeds grotere groep vormen echter dit soort mensen beperken de groei en creëren veel negativiteit.

Bericht dat mij raakte:
Een jeugdvoorzitter van een voetbalvereniging in Rotterdam stapte na 25 jaar op omdat hij niet meer kon omgaan met ouders die allerlei eisen aan trainingsfaciliteiten, trainers, kleding, organisatie, bestuur stellen. Ondanks dat er dan met ouders gesproken werd om een normaal verwachtingspatroon te creëren blijven de ouders maar eisen stellen en waren nooit tevreden. Dat was de reden voor hem om te stoppen als Voorzitter van de JC. Dat vind ik triest.

Dan even naar Quintus:
Het is toch apart dat ik in discussie moet met een vader van een jeugdlid die vind dat de contributie te hoog is? Die geen bijdrage aan de vereniging levert? Niet ziet hoeveel inspanning onze vrijwilligers leveren? Commentaar heeft als zaken niet goed geregeld zijn? Kunt u zich voorstellen dat ik dan worstel met mijn normen en waarden. Moet ik mijn energie en mijn beperkte tijd in dit soort mensen steken? Ieder moet zelf maar bepalen tot welke groep je wil behoren. Ik behoor gelukkig bij de positief constructief kritische groep mensen. Op deze wijze sturen wij als bestuur ook onze vereniging aan. Daarom doe ik een oproep aan U om zich aan te sluiten bij ons vrijwilligerskorps. Stel U beschikbaar voor de barcommissie o.l.v. Theo van Paassen, meldt u aan voor de diverse bestuursfuncties of wordt scheidsrechter. Zoals ik U in het begin al meldde: Met z’n allen zetten we hier fantastische prestaties neer. Het is ontzettend leuk hier onderdeel van te zijn. We zijn een winnend team. Wie wil er nu geen onderdeel van een winnend team zijn. Pak die uitdaging op. Wij kunnen en willen nog zoveel leuke en mooie dingen doen!!!

Rest mij U allen dan ook een voorspoedig, sportief en gezond 2018 toe wensen


Topsport

Breedtesport

Rolstoelhandbal

Jeugd

 • Brouwer-Bustin
 • Wim de Voeght B.V.
 • Westflex
 • ViFa Enclosures
 • Gebr. Grootscholten
 • Vriendenloterij
 • JS Laadtechniek
 • Kwekerij Bonfut
 • Ard van Wingerden, Strelitziakwekerijen
 • Flynth
 • Kwekerij Tass
 • Van Meteren Vervoer
 • Technische Unie
 • Van der Wel Tomaten
 • Wematrans
 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • Dutch ICT
 • De Dijk Sloop en Isolatie
 • Westland Adviesgroep
 • Van Leeuwen Truckservice
 • Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven B.V.
 • DULO Asbestverwijdering B.V.
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • Beweegcoach Westland
 • Eekhout
 • Van der Drift Hoveniers
 • Consensus
 • Traico Training Advies Coaching
 • Hokamo
 • Wematrans
 • Verkade Klimaat
 • Autoservice Valstar
 • Aannemersbedrijf Condubouw
 • Makro
 • Virto
 • Buis Lichtreclame
 • Vollebregt Optimal Cleaning
 • Anaco Greeve
 • Westland Plant
 • Aad Molenaar sloopwerken
 • Meegaa Substrates
 • Sparreboom Techniek
 • Royal Brinkman
 • Int. Transport J.P. Vis en Zn B.V.