Bestuur levert topprestatie!

Afgelopen maandag was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van HV Quintus. Het bestuur legt op zo’n vergadering verantwoording af aan de leden voor het gevoerde beleid. Belangrijk onderdeel daarvan is het financiële beleid. Tenslotte kost sporten ook geld en zeker als het zoals bij HV Quintus “topsport” betreft. Binnen een club als Quintus praten we hier over een groot bedrag en moet een club ook zakelijk verantwoord bestuurd worden. In principe kunnen spelende leden, kaderleden en ouders van jeugdleden deze ALV bezoeken.

Afgelopen maandag waren er totaal zo’n 20 mensen afgekomen op de oproep van het bestuur op de website. Persoonlijk vond ik dat een beschamend aantal. Het heeft me geïnspireerd om dit stukje te schrijven. Ook een ALV vraagt veel voorbereidingstijd van bestuurders.Zo’n matige opkomst voelt als bestuur alsof je als speler als speelster een wedstrijd moet spelen zonder publieke belangstelling. Nu daar krijg je geen inspiratie van en dat verdient ons bestuur niet! De activiteiten van de Stichting Tophandbal Quintus, de jeugdcommissie breedtesport zijn verwerkt in de jaarstukken van het bestuur.

De ALV begon met een minuut stilte voor Geert Zwinkels, het prominente erelid dat het afgelopen seizoen is overleden. Geert heeft zich tot zijn dood voor onze club ingezet. Zo had hij nog een donatie voor de handbaljeugd gedaan bij zijn overlijden.

Gelukkig kon het bestuur in de persoon van penningmeester Maurice van Lis goede financiële cijfers presenteren. Dit ondanks het ontbreken van subsidies. Vanwege hoge teambijdragen aan het NHV, zal komend seizoen de contributie verhoogd worden. T.o.v. de clubs in de directe omgeving steken we er gunstig af. De financiële cijfers waren gecontroleerd door een kascommissie, ook daar zijn jaarlijks 3 vrijwilligers voor nodig.

De sponsorcommissie maakte in de persoon van Frits Damen melding van een nieuwe kledingsponsor (merk) voor komend seizoen. Gelukkig blijkt er voldoende belangstelling om de selectieteams te sponsoren. In de toekomst (seizoen later) zal ook de jeugd gekleed gaan worden in het nieuwe merk.

Ook kon het bestuur verslag doen van de vele activiteiten, die zijn ontwikkeld om de vereniging draaiende te houden. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een goed vrijwilligersbeleid. Hoewel er veel vrijwilligers zijn, komen we altijd nog mensen tekort en is de last op sommige schouders te groot.

Het bestuur heeft de leden gewaarschuwd, dat het NHV het scheidsrechtersvraagstuk niet opgelost krijgt en dat de leveringsplicht ons hard kan gaan treffen, juist vanwege onze vele divisieteams. Nog steeds geldt natuurlijk de slogan “zonder scheidsrechter geen wedstrijd”. Dit vraagstuk kan onze scheidsrechterscoördinator Kees Jansen, niet in zijn eentje oplossen. Alleen maar veel respect voor
het werk dat hij en het wedstrijdsecretariaat (Esther van Zijderveld en Inge Jongeotter) het seizoen 2016-2017 geleverd hebben. Ook de 20 aanwezigen konden het bestuur alleen maar de suggestie doen
weer met de opleiding van nieuwe fluitisten te starten. Vrijwilligheid daarin zal net als bij andere clubs en sporten moeten gaan vervallen bij spelende leden en ouders.

Vast onderdeel van een ALV zijn ook de bestuursverkiezingen. Aad van Dijk nam afscheid en ook
penningmeester Maurice van Lis droeg na 6 jaren met een positieve jaarrekening te hebben kunnen presenteren, zijn taak over aan Ricardo de Leijster. Maurice is als bestuurslid nauw betrokken geweest bij de hervorming van de federatie en hij heeft het Proces meegemaakt naar 1NHV.

De hervorming van de federatie was belangrijk om heel de nieuwbouw (kleedkamers voetbal, 2e sporthal) te kunnen realiseren. Al onze sportende leden en kaderleden kunnen hier wekelijks van genieten! Dit verdient meer beloning dan een bosjes bloemen en een applaus van de 20 aanwezigen.

Gelukkig blijft Maurice voor het beheer van de sportaccommodatie en mogelijk betrokken bij het beleid van de handbal. Klasse voor een van een orgine niet-handballer, die van de handbalsport is gaan houden!

Op de ALV werd ook afscheid genomen van Wim van Schie. Wim was destijds verleid door Geert Zwinkels om een jeugdteam te gaan coachen. Na enkele jaren als coach ging hij samen met Ard van Wingerden de breedtesport organiseren. Top evenement daarbij is nog altijd het jaarlijkse “oliebollen-toernooi” in de Kerstvakantie. Ard zal het voorlopig alleen en zonder zijn vaste maat moeten gaan doen en dat na een seizoen, waarbij zowel dames 3 als heren 3 sportief succesvol waren. Onder de breedtesport vallen ook de recreanten, waarvoor de belangstelling het afgelopen seizoen is gegroeid. Jaap Mol deed daarvan verslag.

Bij de rondvraag vroeg Theo van Paassen aandacht voor de bezetting van de bar. Hij mist vrijwilligers om hem te helpen. Ondergetekende heeft het bestuur verzocht de mogelijkheden te gaan onderzoeken om ook onze leden “beach handbal” aan te bieden. Tenslotte is dit landelijk een ontwikkeling, waar we als grote club (geldt voor de hele regio Westland) nog te weinig bij betrokken zijn.

Namens de aan- en afwezige leden bedankte daarna Ferry Bakker het bestuur voor de geleverde inspanning en via dit verslagje, sluit ik me daar graag bij aan. Mogelijk dat elders op de website het jaarverslag 2016-2017 is terug te vinden en anders is dat stuk op te vragen bij de secretaris.

Bron Jan van Kester


Topsport

Breedtesport

Rolstoelhandbal

Jeugd

 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding
 • Meegaa Substrates
 • Ard van Wingerden, Strelitziakwekerijen
 • Internationaal Transport J.P. Vis & Zn. B.V.
 • Flynth
 • ViFa Enclosures
 • Aad Molenaar sloopwerken
 • Vollebregt Optimal Cleaning
 • Virto
 • Wim de Voeght B.V.
 • Autoservice Valstar
 • Traico Training Advies Coaching
 • Westland Adviesgroep
 • Gebr. Grootscholten
 • Brouwer-Bustin
 • Kwekerij Tass
 • Technische Unie
 • JS Laadtechniek
 • Eekhout
 • Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
 • Van Leeuwen Truckservice
 • Royal Brinkman
 • Wematrans
 • Dutch ICT
 • Van der Drift Hoveniers
 • Vriendenloterij
 • Aannemersbedrijf Condubouw
 • Hokamo
 • Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven B.V.
 • Westland Plant
 • Makro
 • Van der Wel Tomaten
 • DULO Asbestverwijdering B.V.
 • Wematrans
 • Van Meteren Vervoer
 • Consensus
 • Westflex
 • Verkade Klimaat
 • Beweegcoach Westland